Emilio hjälpte mig att skriva

Emilio Ortiz är en fantastisk människa. Han tvekade inte att ta sig an jobbet att skriva ner min berättelse om livet som ledarhund. Emilio är blind och har själv en ledarhund som heter Spock. Det klart att jag kollat lite på Spock när jag fomulerat min egen berättelse, men historian är min och ingen annans!

Emilio bor i Albacete, Vizcaya i Spanien  Han föddes 1974 men började skriva först 40 år senare. På grund av en tilltagande synnedsättning är det tack vare dator och blindskriften braille som det blev möjligt för honom att fortsätta skriva, också efter det att han blivit helt blind. Han har fått flera utmärkelser, bland annat av den spanska föreningen ANADE som uppmärksammar duktiga konstnärer och författare med olika typer av funktionsnedsättningar.

Det har varit ett stort nöje att ha samarbetat med Emilio. Jag hoppas han fortsätter att skriva!